Vakttelefon for brøyting:
(bemanna mellom 08-20)

917 56 210

Kåsa & Ringhus Entreprenør AS | Dalenvegen 32 | 3890 Vinje, Norge 

 
Telefon:

477 59 000  

Epost: 

post@kreas.no